Saab

It´s a human right to feel safe

Saab i Luleå utvecklar stridsledningssystemen till GlobalEye, en luftburen platform för tidig varning och kontroll (AEW&C).

November 2021 - Pågående

Oskar ingår i ett team som integrerar en ny datalänk från en av deras kunder.

Han ansvarar för utveckling och integration av delsystem, inklusive direktkontakt med slutkunden under integrationstillfällena.

Oskar har även lärt upp och agerat mentor för nya medlemmar i teamet.


Utvecklingen sker i Linuxmiljö med Java som programmeringsspråk.

Bland verktyg som används ingår bland annat, IntelliJ IDEA, Gradle, Git, Bitbucket, Jenkins och Jira.