Saab

It´s a human right to feel safe

Saab i Luleå utvecklar mjukvaran till GlobalEye, en luftburen platform för tidig varning och kontroll (AEW&C).

November 2021 - Pågående

Oskar ingår i ett team som integrerar en ny datalänk från en av deras kunder. Utvecklingen sker i Java i Linuxmiljö. Bland verktyg som används ingår bland annat, IntelliJ IDEA, Gradle, Git, Bitbucket, Jenkins och Jira.