Xolaris

Saving lives every day

Xolaris utvecklar och säljer programvara som använder positionering av mobiltelefoner för att rädda liv.

Januari 2020 – November 2021

Oskar har varit med i ett team som vidareutvecklar deras produkt Eunomia inom mobilpositionering. I sin roll som systemutvecklare har han bland annat implementerat flera större förändringar i den redan komplexa produkten. Utvecklingen har skett i Java i Linuxmiljö och har inkluderat bland annat REST, EJB, JPA, Icefaces.

Augusti 2020 – November 2021

Oskar har varit med i ett team som utvecklar en ny produkt som agerar som ett "middleware" mellan de externa API-erna och de anslutna systemen. I sin roll som systemutvecklare har han bland annat implementerat flera stora funktioner i den komplexa produkten. Utvecklingen har skett i Java i Linuxmiljö och har inkluderat bland annat REST, EJB, JPA, Angular.